20/3
2013

Ing. Roman Vašina: Zlepšujeme Židenice

Vážení spoluobčané,

naše působení na radnici se přehouplo do své druhé poloviny a než se přihlásí jaro, je pravý čas probrat se myšlenkami, návrhy a plány, které lze zařadit do úkolů i do běžné činnosti nebo které je možné v tomto druhém poločase alespoň rozpracovat. Je čas vyhodnotit nejen to, co se nám povedlo pro naše občany doposud udělat, ale hlavně co se nám ještě zrealizovat nepodařilo.
A protože chceme, aby směřování našich aktivit bylo smysluplné, dovoluji si Vás občany požádat o jakousi zpětnou vazbu. Nebojte se nám sdělit, které věci ve Vašem okolí Vás momentálně nejvíce trápí, co by bylo vhodné a dobré zlepšit, co je pro Vás každodenní prioritou a co by Vám při tom pomohlo. Vaše náměty nám můžete zasílat na e-mailovou adresu info@zidenice.brno.cz a do předmětu zprávy pište prosím motto „Zlepšujeme Židenice“.
Vedení radnice navíc na toto téma připravuje sekání s občany v nově vybudovaném kulturním centru „KARAS“, takže přijďte 19. 3. 2013 v 16.00 hodin a můžeme o všem společně diskutovat.


Ing. Roman Vašina, starosta