3/6
2011

Ing. Roman Vašina: Otevření parku

Vážení občané Židenic,

Je mi velkým potěšením, že naše radnice po tříletém snažení v neděli 15. května oficiálně předala do užívání nově zregenerovaný park při ulici Bubeníčkova. Financování této akce proběhlo z prostředků Evropské unie, rozpočtů města Brna a také MČ Brno Židenice. V radniční korespondenci za poslední čtyři měsíce převažují na tento projekt kladné ohlasy, ale vnímám i námitky převážně k některým praktickým částem realizace, které se budeme snažit posoudit a upravit ke spokojenosti občanů.
Protože se také blíží konec školního roku a s ním i čas prázdnin a dovolených, popřál bych všem žákům co nejlepší hodnocení a pěkné známky na školním vysvědčení, maturantům úspěšné složení tolik diskutované zkoušky dospělosti, aby nic nezkalilo příjemné prožití prázdnin a aby si společně se svými rodiči užili báječné léto.


Ing. Roman Vašina, starosta