12/3
2014

Ing. Roman Vašina : Až se jaro zeptá …Letošní zima s námi asi hraje hru na schovávanou, dokonce to vypadá, že by nás už chtělo zahřát jaro. Což může být pro mnoho z nás pozitivním faktem, že se ve městě nebrodíme v závějích sněhu, ale na druhé straně takové počasí nedovoluje našim dětem užívat si zimních radovánek. A i když je sněhová peřina jaksi v nedohlednu, jedno nepříjemné náledí se před nedávnem nevyhnulo ani Židenicím a vyzkoušelo připravenost naší zimní údržby.
Samospráva radnice se více než vyhlížení sněhu může věnovat přípravě nových akcí. Určitě stojí za zmínku, že v následujících dnech proběhne seznámení občanů s připravovaným projektem „Doprava v klidu – sídliště Juliánov“, který by měl přinést nová parkovací místa do této auty přeplněné lokality. Ke svému závěru se blíží realizace úpravy křižovatky na ulici Svatoplukově v prostoru kasáren, kde by měl vzniknout nový zastávkový záliv. Úprava křižovatky s ulicí Rokytovou, která obnáší prodloužení a rozšíření počtu odbočovacích pruhů ve směru na Vinohrady, je akcí připravovanou na krajské komunikaci ze strany Města Brna a dostává se do fáze vydání stavebního povolení a následné realizace. Další akce připravujeme v rámci projektu Nová Zelená úsporám pro naše základní a mateřské školy. V období prázdnin plánujeme zateplení stěn a výměny oken. Nezapomeneme ani na náš bytový fond, který budeme i v tomto roce nemalou finanční částkou opravovat. V neposlední řadě od loňského roku běžící dotační projekt revitalizace lokality Bílá hora z Fondu životního prostředí bude letos pokračovat další etapou. A ani dětská hřiště a parky nezůstanou stranou. Je připravován rozsáhlý projekt úpravy prostranství na Karáskově náměstí.
Takže co myslíte, zaskočí nás na radnici jaro dotazem, co jsme pro Židenice chystali v zimě?


Ing. Roman Vašina