1. Ing. Roman Vašina

daňový poradce
ODS Brno - Židenice

2. Ing. Yvette Krpálková

ekonomka
ODS Brno - Židenice

3. Ing. Jiří Rygl

daňový poradce
ODS Brno - Židenice

4. Radim Augustýn

manažer obchodu
ODS Brno - Židenice

5. Ing. Marek Hauke

manažer správy majetku
ODS Brno - Židenice

6. MUDr. Lenka Ševčíková

lékařka
ODS Brno - Židenice

7. Petra Dojčáková

pracovnice ve veřejné správě
bez politické příslušnosti

8. Aleš Olšanský

pojišťovací poradce
bez politické příslušnosti

9. Roman Čáp

podnikatel
ODS Brno - Židenice

10. Hana Jerković

personalistka
bez politické příslušnosti