1/11
2013

Ing. Roman Vašina: Velká sláva u židenických hasičů


V pátek 11. října 2013 se na židenické stanici dobrovolných hasičů na Kosmákově ulici odehrála netradiční událost. Velitel místní jednotky, pan Karel Vašek, v tento den oslavil své 70. narozeniny. A aby toho nebylo málo, pan Karel Vašek ke svému životnímu jubileu přidal ještě jedno výročí: Již celých 50 let je velitelem dobrovolné jednotky Brno-Židenice.

Fakt, že pak Karel Vašek setrvává u sboru dobrovolných hasičů a navíc ve vedoucí funkci již tolik let, aktivně se zapojuje do veškerých akcí a navíc je pořád zařazen do výjezdové jednotky, to nemá obdoby dokonce v celorepublikovém měřítku.
Příležitost popřát k narozeninám a poděkovat jubilantovi za dlouhodobou a obětavou práci si členové hasičské jednotky nenechali ujít. „Za zády svého velitele“ přichystali hostinu a pozvali hosty. Mezi nimi nechyběli velitelé jednotek ostatních městských částí. Konkrétně velitelé JPO III pánové Antonín Pivoňka z Husovic, Aleš Doubek ze Soběšic, Zdeněk Vyšínka z Obřan a Ladislav Soukup z Bohunic. Dalšími, kdo přišli popřát, byli zastupitelé Krajského ředitelství hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Jmenovitě náměstek krajského ředitele pro úsek IZS a OŘ pan plk. Ing. Oháňka a velitel PS Lidická pan mjr. Bc. Richter. Utajeným gratulantem se stal i starosta městské části Brno-Židenice pan Ing. Roman Vašina. V neposlední řadě přišel poděkovat za odvedenou práci a popřát k významnému jubileu sám prezident Moravské hasičské jednoty pan Zdeněk Milan.
Žideničtí dobrovolní hasiči si pro svého velitele připravili ještě jedno překvapení. Přes Krajské operační a informační středisko mu nechali odeslat AMDS (hlasovou zprávu), která jej vyzvala k čestné jízdě velitelským vozem po hasebním obvodu. Při návratu na základnu ho přivítala slavnostně nastoupená výjezdová jednotka v zásahových oblecích a za zvuku houkajících sirén a záblesků majáků se jim povedlo oslavence dojmout do takové míry, že byl pravý čas skončit s překvapeními a odstartovat velkou narozeninovou hostinu.
Touto cestou bychom chtěli ještě jednou panu Karlu Vaškovi poděkovat za neuvěřitelné množství odvedené práce a za spoustu času věnovaného dobrovolné činnosti u jednotky. Věříme, že pan Vašek jako velitel bude ještě pár let naši jednotku vést. Děkujeme!


za MČ Brno-Židenice starosta Ing. Roman Vašina
a členové sboru dobrovolných hasičů Brno-Židenice