1. Ing. Roman Vašina

předseda místního sdružení
ODS Židenice a Juliánov

2. Ing. Yvette Krpálková

místopředsedkyně místního sdružení
ODS Židenice a Juliánov

3. MUDr. Lenka Ševčíková

místopředsedkyně místního sdružení
ODS Židenice a Juliánov

4. Mgr. Tomáš Pecka

pokladník místního sdružení
ODS Židenice a Juliánov

5. Ing. Jiří Rygl

člen místní rady
ODS Židenice a Juliánov

6. David Krejčí


ODS Židenice a Juliánov

7. Mgr. Jakub  Jurásek

člen místní rady
ODS Židenice a Juliánov

8. Roman Čáp

9. Radim Augustýn