10/10
2013

Ing. Roman Vašina: Na „Gajdoškách“ je hotovoV posledních srpnových dnech jsme se všichni, kdo jsme se pohybovali v Židenicích, potýkali s ulicemi zahlcenými auty (a to i s takovými, ve kterých by to málokdo čekal) a zažívali jsme téměř dopravní kolaps v prostoru ulic Gajdošova, Otakara Ševčíka a Svatoplukova. Dopravní situace na této židenické tepně není růžová ani v jiných obdobích, ale v době prázdnin s podstatně klidnějším provozem to bylo až nečekané. Krajský úřad Jihomoravského kraje totiž konečně přistoupil v souvislosti se zprovozněním tunelů Dobrovského ke čtvrté etapě opravy povrchu výše zmíněných ulic – silnic I. třídy. Těch několik dní dopravních komplikací bylo pro všechny Brňany, obyvatele Židenic obzvlášť, ale i pro ostatní projíždějící řidiče velmi deprimující. Nicméně výsledek této stavební akce, jejímž cílem je podstatné snížení hluku a vibrací v okolí tohoto problematického židenického dopravního uzlu, za to rozhodně stojí.
Ve stejné době se na základní škole Gajdošova finišovalo s velkou rekonstrukcí kuchyně pro žáky, učitele a možná v budoucnu i pro naše seniory, a s přestavbou k tomuto účelu vyčleněných školních prostor na čtyři nové třídy pro vzdělávací systém Montessori. Celá akce byla částečně financována i z prostředků Města Brna a byla dokončena v termínu, i když srpnová dopravní situace v okolí školy dala i stavebníkům řádně zabrat. Nicméně vše se stihlo a tak na tuto školu mohla 2. září přijít zahájit školní rok i náměstkyně primátora Ing. Jana Bohuňovská s pracovníky odboru školství MMB (jak ukazuje přiložené foto).


V posledních srpnových dnech jsme se všichni, kdo jsme se pohybovali v Židenicích, potýkali s ulicemi zahlcenými auty (a to i s takovými, ve kterých by to málokdo čekal) a zažívali jsme téměř dopravní kolaps v prostoru ulic Gajdošova, Otakara Ševčíka