19/6
2013

Ing. Roman Vašina: Za sportem do Rakouska

Židenická radnice vyvezla děti za sportovními aktivitami do Dolního Rakouska. V úterý 14. 5. 2013 časně ráno vyrazil od budovy radnice na Gajdošově ulici autobus plný dětí z našich čtyř základních škol, aby se v malebném dolnorakouském městečku Gars am Kamp zúčastnily okresního závodu v běhu na dlouhou trať pořádaného místní sportovní školou. Touto akcí jsme chtěli zahájit spolupráci radnic obou měst ve sportovní oblasti dětí základních škol. O možnosti spolupráce s některým z „partnerských“ měst jsme uvažovali již dlouhou dobu, ale první aktivní jednání proběhla loni v září za vydatné pomoci Ing. M. Šafáře, který v městečku Gars am Kamp ve sportu působil téměř desítku let. Při jednání s tamním panem starostou a ředitelem sportovní školy dostávala spolupráce jasnou podobu, která vyústila v účast našich dětí na tomto závodu. Našim mladým sportovcům se opravdu dařilo, to je možné usoudit z podrobných výsledků otištěných uvnitř tohoto čísla (Žáci z našich základních škol bodovali na okresním přeboru v Garsu). Z ohlasů vím, že se dětem v Rakousku líbilo. A proto další akcí v této spolupráci by měla být účast rakouských sportovců z Garsu na „Poháru starosty Židenic“ v kopané, který se uskuteční letos v červnu již po sedmé. Všichni se již těšíme na další sportovní klání s dětmi z Rakouska.


Ing. Roman Vašina