26/12
2012

Ing. Roman Vašina: Jak já to vidím…

Opět se chystáme otáčet první listy nového kalendáře, psát nové události do diáře a přiznejme si, že všechny tyto věci nás naplňují pozitivním myšlením. Proto se vždy těšíme na Nový rok, připravujeme a přijímáme novoroční předsevzetí, protože chceme, aby každý nový začátek byl zase lepší než ten předchozí.




Přestože rok s dvanáctkou na konci je opět označován jako další rok všeobecné ekonomické recese, v jeho závěru hlásí naši nejbližší evropští sousedé mírné oživení. Já jsem v tomto směru optimista a věřím, že sice se zpožděním, ale jistě v novém roce oživení dorazí i k nám, byť ve spojení s třináctkou. Znamení je potřeba chápat jako ten správný impuls.




Na konec světa nevěřím, co na tom, že Mayové přestali psát svůj kalendář. Koneckonců předchozí „konec světa“, který měl přijít s rokem 2000, se také nekonal. Jsem přesvědčen, že přelom roku nepřinese ani konec světa, ani „ráj na Zemi“. Je na nás, co si z předchozího vybereme a jakým směrem se vydáme. Nenechávejme se a přestaňme se navzájem strašit negativními zprávami, protože pod neustálými hrozbami a obavami se špatně žije, špatně pracuje, špatně vidí vpřed.




Dovolte mi Vám spoluobčanům, Vašim rodinám a blízkým popřát k vánočním a novoročním oslavám klid, štěstí, zdraví a splnění Vašich očekávání. Přeji nám všem, abychom navzdory negativním vlivům měli vůli a možnost přispět i jen malým dílkem k tomu, aby se nám nejen v našich Židenicích žilo dobře, lépe a ještě „lépěji“. Tímto směrem to vidím v roce 2013 já a určitě nejen já…


Ing. Roman Vašina, starosta