13/11
2012

Ing. Roman Vašina: 1. ročník Memoriálu Aleše Vytopila

6. 10. 2012 se konal v areálu ŽLTC Brno-Židenice tenisový turnaj. Touto sportovní akcí si všichni zúčastnění vzpomněli na tragicky zesnulého místostarostu MČ Židenice Ing. Aleše Vytopila. Této akce se mimo zastupitelů MČ Židenice, města Brna a Jihomoravského kraje zúčastnili i přátelé tohoto mladého politika. Doufám, že první ročník nebyl poslední a že tuto akci zopakujeme i v dalších letech.

starosta MČ Ing. Roman Vašina