3/4
2012

Ing. Roman Vašina: Blahopřání ke 100. narozeninám Jarmily Horové

Dne 12. 03. 2012 starosta městské části Brno-Židenice Ing. Roman Vašina spolu s místostarostou Bc. Karlem Bernáškem navštívili Domov pro seniory na ulici Nopova, kde se významného životního jubilea – 100 let právě v tento den dožila paní Jarmila Horová. Oslavenkyně vychovala dva syny, kteří jí její lásku, obětavost a celoživotní starost o ně a jejich rodiny s láskou vrací. Jubilantce, která měla z návštěvy vedení radnice MČ Brno-Židenice velkou radost, starosta i místostarosta popřáli hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Ing. Roman Vašina