14/2
2012

Ing. Roman Vašina: Rok 2012

Letopočet 2011 jsme změnili na 2012 a mnoho rádoby odborníků na ekonomii a zástupců médií se nás všechny snaží opět přesvědčit, že ten nový rok s dvanáctkou na konci bude ve znamení další ekonomické recese. I když jedna legenda starých Mayů se nesprávně vykládá jako prosincový konec světa (oni to tak nejspíš nemysleli, jenom nenapsali pokračování), druhá část maorské legendy o vzniku světa naproti tomu praví, že v roce 2012 nastane doba, kdy dojde k rozpuštění opony oddělující materiální a nemateriální svět, což Maorové očekávají s nadějí. Obdobně to vidí i potomci Mayů, jejichž kalendář předpovídá totéž.
Mně osobně je bližší druhá varianta. Vím, že záleží na úhlu pohledu, ale očekávám s nadějí, co pozitivního rok 2012 přinese, protože záleží především na osobním přístupu a snažení každého z nás. Není možné žít v obavách z budoucnosti, které nám navíc někdo neustále podsouvá, pokud budeme mít kolem sebe příjemné, optimisticky naladěné a aktivní lidi se snahou něco vytvořit nejen pro sebe, ale i pro ostatní kolem nás, pak nevidím důvod, proč mít úspěšný nový rok jenom jako frázi.


Ing. Roman Vašina, starosta