17/5
2011

Ing. Roman Vašina: Jaro je tady

Pomyslným otevíráním potoka v areálu Přírodovědné stanice Kamenáčky 4a, začal v úterý dne19. dubna jako každým rokem přesně na „Den země“ řádný pro- voz této instituce. Ani městská část v dnešním jarním čase nezahálí a odstraňuje pozůstatky zimního posypu z chodníků a silnic, upravuje trávníky, parky a dětská hřiště. To proto, aby vše mohlo sloužit čisté a upravené Vám židenickým občanům. Nově připravujeme skupinu pracovníků v režimu veřejné služby, provádějících úklid tam, kde to bude nejvíce potřeba. Připravujeme novou elektronickou adresu uklid@zidenice.brno.cz, na kterou budou moci zasílat všichni občané své připomínky k aktuálnímu stavu čistoty naší městské části. Věřím, že veškeré vynaložené úsilí povede k lepšímu vzhledu našich společných Židenic.


Ing. Roman Vašina, starosta