10/3
2011

Ing. Roman Vašina: Park Bubeníčkova již předán

Vážení občané, ve čtvrtek dne 24. února 2011 byla oficiálně zhotovitelem stavby předána zástupcům města Brna a městské části Brno-Židenice dlouho očekávaná regenerace parku při ulici Bubeníčkové, financována převážně z evropských fondů. O oficiálním zahájení provozu a slavnostním otevření parku občanům budete informováni v příštím zpravodaji.

Ing. Roman Vašina, starosta