20/10
2010

Ing. Roman Vašina: Vážení žideničtí občané

Vážení žideničtí občané,

končí nám volebního období, které vyvrcholí volbami do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010. Rozhodujícím činitelem a hlavním ukazatelem dobře vykonané práce současných zastupitelů budete při tomto aktu právě Vy, občané naší městské části. Záměrně zde píši o všech současných zastupitelích, neboť přes teoreticky logické rozdělení na koalici řídící radnici přímo a opozici kontrolující její činnost, nemohu jinak než konstatovat, že všichni zastupitelé měli snahu pracovat a aktivně působit ve prospěch občanů Židenic.
Doufám, že tento můj pocit sdílíte i Vy a svůj názor na veřejné působení dosavadních zastupitelů budete také chtít aktivně projevit odevzdáním svého hlasu té skupině poslanců, která dle Vašeho názoru vykonala pro Židenice v tomto volebním období největší kus práce a je i pro další období zárukou pokračování tohoto pozitivního směru.
Rád bych na tomto místě znovu poděkoval Vám, kteří jste aktivně přenášeli svoje názory směrem k vedení radnice, čímž jste nám pomáhali nasměrovat naše snažení do těch oblastí, které pro Vás byly nejdůležitější.


Ing. Roman Vašina