31/8
2014

Ing. Roman Vašina: A tak nám ho přeložili…(ten úřad práce)


Ještě i dnes se stává, že chodbami budovy „Aeskulapu“ nebo chcete-li „Nové Osady“ (naproti Staré Osady) bloudí občané, marně hledajíce pobočku Úřadu práce. Tato pobočka (podobně jako řada dalších v Brně) byla od května přesunuta do nově vybudovaného kontaktního pracoviště Úřadu práce na ulici Polní. Proti tomuto kroku by z ekonomického pohledu nejspíš neobstály žádné argumenty. Centrála za stovky milionů v lokalitě, kde vznikly nové budovy justičního paláce, má ambice být novým „administrativním centrem“ města Brna. A i když se stále více v odborných debatách opakují názory odborníků ze sociální činnosti, kteří dávají za pravdu hlasům nás starostů, že sociální práce v terénu má zůstat v kompetenci obcí, měst a jejich městských částí, které mají ke konkrétním lidem a jejich problémům blíže. V tom také spatřuji větší účinnost v boji proti zneužívání systému sociálních dávek a podpor. Po několika málo letech se navíc ukazuje, že některými obcemi a městy zavedený adresný systém vyplácení sociálních dávek prostřednictvím poukázek má ekonomický smysl a je řešením, jak omezit, aby tyto peníze nekončily v hracích automatech a videoloterijních terminálech heren. Obce a města tento jednoduchý systém, který stát nestojí ani korunu, mohou prostřednictvím své práce s občany v terénu dobře kontrolovat a směrovat k těm opravdu potřebným. Navzdory tomu se Úřad práce v městě Brně vydává jinou cestou. Ale všechno se vyvíjí a mění, možná se někdo začne víc zamýšlet nad tím, že nejde jen o administrativu, ale i o to, aby nám občané zbytečně nebloudili.

Ing. Roman Vašina