24/9
2014

Rozhovor s kandidátem č. 2: Ing. Yvette Krpálková - ekonomka a podnikatelka


Jaký máte vztah k Židenicím?

Chci být aktivním občanem, který se podílí na životě městské části.
K východu Brna mám celoživotní vztah - od dětství jsem žila v Líšni a nyní už několik let bydlím a žiji v Židenicích - Juliánově.
V komunální politice bych chtěla využít svého vzdělání ekonoma a svých zkušeností z podnikání, abychom smysluplně využívali dostupné zdroje k rozvoji naší městské části. Aby byla moderní, čistá a krásná.
Každá městská část má svoje specifika. Židenice a Juliánov jsou malebná městská část s tradicí a historií. Jsme součástí metropole, ale převažuje zástavba rodinnými domky, není to daleko do centra ani na okraj města do lesů a k rybníkům. Je zde výborné dopravní spojení i blízko k dálničním uzlům.
Na druhé straně Židenice i Juliánov trpí tím, že jsou "průjezdní čtvrtí" s velkým dopravním zatížením, proto je důležité udělat některé změny v dopravě. Musíme revitalizovat veřejná prostranství a podpořit vznik sběrných míst odpadu, aby občané nemuseli vozit odpad do jiných městských částí. Velmi nás také trápí otázka bezpečnosti - je bezpodmínečně nutné vrátit policejní služebnu do Židenic. Chceme dokončit privatizaci bytového fondu a odprodat většinu bytů do osobního vlastnictví. Samozřejmě podporujeme také mnoho projektů pro naše děti. Jsou to cíle, o nichž se mluví, něco se již podařilo, ale hodně práce nás ještě čeká.

Proč jste vstoupila do politiky?

Do ODS jsem vstoupila před šesti lety, když moje děti vyrostly a zbylo mi více času na veřejnou práci. Vždy jsem ale byla voličem ODS. ODS pro mě představuje pravicovou stranu, jejíž hodnoty uznávám a kterým věřím, přestože někteří členové v nedávné době jméno ODS znehodnotili. Ze strany obou rodičů pocházím z protikomunistických rodin, takže pravicová strana pro mě byla jedinou volbou.
Nechtěla bych měnit kabát s každými volbami a vstupovat do stran a hnutí, která jsou právě populární, jako někteří mí bývalí spolustraníci. Fungující demokracie v Evropě i jinde ve světě stojí na stále stejných stranách. Nevěřím tomu, že problémy vyřeší nová strana, když uvnitř této nové strany budou stále stejní lidé, často právě ti, kteří se jinde neosvědčili nebo neprosadili.
Možná nás krize ODS posílí a semkne a vyčistíme svoje řady od kariéristů. Věřím také našemu celostátnímu lídrovi prof. Petru Fialovi, který vstoupil do ODS jako nestraník před necelým rokem v době největšího úbytku voličů, vsadil svoje postavení i pověst a prosazuje hodnoty strany celým svým srdcem, a věřím i našemu starostovi panu ing. Romanu Vašinovi, který prací na radnici žije.
Už nyní je vidět změny, které v ODS všeobecně i u nás v Židenicích probíhají.
Jsme radikálnější v názorech, oslovujeme pravicové voliče a nebudeme ustupovat od svých názorů a postojů jenom proto, abychom se zalíbili také voličům inklinujícím k levici. Šetříme. Chováme se daleko ekonomičtěji, a to je vidět i na přípravě volební kampaně. V rámci městské kampaně jsme lidem dali užitečnou mobilní aplikaci Modré Brno. V rámci Židenic nedostáváme peníze z centrály ani z města a nemáme žádné velké sponzory. Nerozvěšujeme obrovské billboardy ani neorganizujeme žádnou megakampaň. Neslibujeme nesplnitelné jako některé jiné strany a přesto věříme, že zvítězíme my i zdravý lidský úsudek.

Mohli bychom Vám slíbit cokoliv, ale my nabízíme reálná řešení.

Co byste chtěla popřát voličům?

Přeji všem krásné podzimní dny, hlavně pevné zdraví, přijďte všichni k volbám a volte rozumem. Jde i o Vaši budoucnost.