26/9
2014

Rozhovor s kandidátem č. 5: Ing. Martin Gross, obchodní ředitel


Jak hodnotíte vývoj v Židenicích za minulé volební období?

Od minulých komunálních voleb v roce 2010 již uplynuly téměř 4 roky a já si troufám tvrdit, že pozitivních věcí ku prospěchu Židenic se podařilo zrealizovat mnoho. Od provedených revitalizací bytových domů ve vlastnictví města Brna, kdy se rapidně zlepšil uživatelský komfort nájemníků bytových jednotek, dále opravy mateřských a základních škol, opravy hřišť pro naše děti, až po zlepšení kulturního vyžití pro naše občany. Radnice pod vedením ODS se aktivně snažila zajistit podporu z regionálních programů EU nebo z rozpočtu města Brna pro potřebné investice. Samozřejmě si uvědomujeme, že naše městská část je neuměrně zatížena dopravním provozem. Proto jednoznačně podporujeme výstavbu VMO (velkého městského okruhu), který v budoucnu značně odlehčí dopravou totálně zatížené ulici Gajdošové.

Co byste rád řekl voličům?

Doufám, že jsme nezklamali Vaši důvěru, kterou jste nám projevili v minulých komunálních volbách, a že nám zůstanete nakloněni nadále i letos. Pořád trváme na tom, aby pro nás občany byl život v našich Židenicích bezpečný, příjemný, čistý a radostný.

Zachovejte chladnou hlavu a hlasujte ROZUMEM.