30/9
2014

Rozhovor s kandidátem č. 6 - MUDr. Lenka Ševčíková, lékařka


Jaký je Váš vztah k Židenicím ?

V Židenicích bydlím od svých 7 let, kdy zde můj tatínek postavil rodinný dům, což jistě vysvětluje i skutečnost, že mám Židenice ráda a žije se mně zde dobře. Jistě nejen mě, ale i většinu místních obyvatel trápí několik zásadních problémů, které bych velice ráda pomohla svým působením v zastupitelstvu, či radě obce odstranit.

Jako zásadní problém vidím přemístěnou služebnu z ulice Noppova na Tř. Kpt. Jaroše. Obyvatelé Židenic potřebují cítit bezpečnost svého bydlení zde, potřebují vidět uniformované policisty v ulicích a svoje potíže řešit ihned v kontaktu s nejbližší služebnou PČR. Ta současná je pro Židenice příliš daleko. Obě moje děti chodily a chodí do základních škol zde, proto budu prosazovat zajištění maximální bezpečnosti při přesunu všech židenických dětí do a ze školy. Tím myslím dopravně bezpečné přechody nejen u škol, však i bezpečnost dětí po celé trase jejich cest z domova do škol a obráceně.

Pro krásné a spokojené bydlení v Židenicích je nezbytný pořádek a čistota v ulicích a parcích. Budu prosazovat dozor pořádkového týmu, který se svými pravomocemi bude ihned trestat všechny, kteří by naše krásné Židenice chtěli ničit a špinit.

Zasadím se o zajištění dostatečného počtu odpadních nádob na tříděný odpad i provoz sběrných dvorů, které budou sloužit všem občanům k řádnému ukládání komunálního i jiného odpadu z provozu jejich zahrádek, nebo odpadu po různých rekonstrukcích jejich domácností. Řádným seznámením všech občanů s touto možností (Židenický zpravodaj)bude položen základ k postihům těch, kteří nebudou respektovat ochotu ostatních žít v čistých Židenicích.

Všem chovatelům zvířecích kamarádů nabídneme lepší podmínky pro jejich chovance, za poplatky, které obci platí. Zvýšíme prostory k procházkám s jejich miláčky, stejně jako osadíme větší počet stojanů s pravidelným servisem obce k potřebě úklidu nechtěných exkrementů na místech nežádoucích tak, aby nebyly na obtíž všem ostatním spoluobčanům. Jsem si vědoma, že žádná služba není zadarmo, proto nenabízím, jako jiné strany, tyto služby občanům zdarma, však těm, co si je platí, musí obec poskytnout odpovídající podmínky.

I já jsem řidičkou a vím, že nás pálí parkovací místa, stejně jako průjezdy některými ulicemi. Každý, kdo má motorové vozidlo a bydlí v Židenicích, musí mít možnost slušně a bezpečně zaparkovat tak, aby bylo jeho vozidlo pod kontrolou a současně nebylo překážkou všem ostatním. Drobnými rekonstrukcemi silnic a chodníků se tento stav dá zcela jistě navodit a proto o něj budu, budu-li zvolena, maximálně usilovat.

V bytové politice obce se zasadím o maximální a efektivní využívání bytových jednotek na území Židenic. Postupné rekonstrukce budou zlepšovat podmínky pro bydlení v obecních bytech všem, kteří platí řádně předepsané nájemné. Těm, kteří bydlí, musí být nastavena jasná pravidla jejich žití zde. Neplatiči nemohou mít místo v obecním bytě a musí jej uvolnit potřebným, však platícím. I tento problém budu řešit společně s kolektivem vedení obce, jak nejlépe budu moci.

Jsem jedna z Vás a ráda budu naslouchat Vašim názorům a připomínkám, které budu přednášet na kompetentních místech orgánů obce, které jsou příslušnou problematikou zainteresovány tak, aby byly problémy řešeny, a aby o nich věděli ti, kteří je mohou odstranit.

Proč právě ODS ?

Do politiky, respektive do ODS, jsem vstoupila v roce 2006. Teprve po nástupu do funkce našeho nového předsedy pana profesora Fialy jsem se rozhodla začít s aktivní činností. S předchozí činností našeho vedení jsem nebyla spokojená a přiznám se, že jsem se mnohdy i styděla. Mrzelo mě totiž, že se někteří členové ODS, jako jediné slušné pravicové strany, stranické pokračovatelky OF, chovají příliš majetnicky a bez odpovědnosti za svoje činy. Osobní politické ambice a z nich plynoucí výhody nadřazovali stranickým principům a slušná morálka jim byla cizí ve světle osobního profitu. Právě pádem ODS v očích voličů jsem si nyní jistá, že tito lidé už v našich řadách nepracují a já mohu v klidu, po vzoru našeho předsedy prohlásit, že jsem připravena pracovat v řadách ODS pro všechny slušné občany Židenic. ODS je zpět a dokáže všem, že je stranou, kterou je více než dobré volit.

Nabízíme totiž takový program, který jiná strana nabídnout nedokáže.

ODS nerozdává a neslibuje nemožné, aby se zalíbila ve volbách, ODS chce pracovat a dokázat,
že to jde, ODS se dívá kupředu, myslí na naše děti a budoucnost všech.

ODS je očištěná zpět a já jsem hrdá na to, že jsem její členkou, která se v její kandidátce uchází
o možnost za ni pracovat pro Vás všechny.