3/6
2014

Ing. Roman Vašina : Na prahu léta

Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního roku vyrazí naši školáci do dolnorakouského Garsu na sportovní klání s jejich rakouskými kamarády. Doufáme, že naši mladí sportovci opět po roce ukážou, jak se za rok zlepšily jejich výkony a domů do Židenic přivezou kromě krásných zážitků i nějaké medaile a poháry.

Pro radnici červen představuje čas završení celoročního snažení nad novými projekty oprav našich základních škol a mateřských školek. V letním oddechovém čase bude na téměř všech školských zařízeních probíhat čilý stavební ruch. Bude se provádět zateplení dvou mateřských škol, opravy střechy, rozvodů vody a tepla a výměna oken dle požadavků „památkářů“ na třech základních školách. Na těch ostatních proběhnou neméně tak rozsáhlé akce.

Nezapomněli jsme ani na naše seniory, pro které opět připravujeme pravidelné červnové setkání v Dělnickém domě na Jamborově ulici, kde je pro ně připraven bohatý kulturní program. Na tomto setkání také proběhne vyhodnocení předvánočních dotazů a připomínek našich dříve narozených občanů k současnému dění v naší městské části. Nejzávažnějšími problémy jsou doprava v rámci nově budovaného velkého městského okruhu, doprava a parkování v klidových částech celé městské části, bezpečnost a pořádek v oblasti židenických kasáren. Židenická „Svatoplukova kasárna“ momentálně přecházejí z části do majetku Statutárního města Brna. Druhá část kasáren přejde do majetku Ministerstva vnitra. Tímto krokem by měla být vyslyšena dlouhodobá snaha židenické radnice o navrácení obvodního oddělení Policie České republiky na území Židenic, a to do tohoto prostoru bývalých kasáren.

Myslím, že začátek léta se rýsuje pozitivně a tak přeji Vám občanům pozitivní náhled na všední i volný letní čas.

Váš starosta


Ing. Roman Vašina