3/10
2014

Rozhovor s kandidátem č. 7 - Ing. J. Rygl, daňový poradce


Kam s ním?

Zrušením sběrného místa na ulici Životského nastal palčivý problém, kam uložit nepotřebné věci z domácnosti. V současnosti máme vytipovány tři lokality k umístění nového sběrného místa na území naší obce a po prověření všech možných překážek, zvláště majetkových, jsme připraveni minimálně jedno sběrné místo zřídit, tak, aby vyhovovalo svou dostupností všem občanům Židenic.

Co s dopravou?

Největším problémem všech občanů Židenic je stále sílící doprava na území naší obce, zvláště v rámci velkého městského okruhu v oblasti ulice Svatoplukova. Tím, že tento okruh je budován z pohledu občana chaoticky a s určitou nerozhodností kompetentních orgánů, které místo je třeba řešit nejdříve, chceme prosadit urychlenou výstavbu první fáze odklonu směrem na Vinohrady a Líšeň vybudováním nadjezdu z Tomkova náměstí směrem do ulice Rokytova (vedle obchodního domu LERK ), aby došlo k odlehčení dopravy v tomto prostoru.