21/5
2014

Ing. Roman Vašina: Kontrola veřejných prostranství

Nejsem asi sám, kdo zaznamenal v posledních letech zvýšení závadového chování. V mém okolí snad není nikdo, kdo by se nesetkal s nevítanou návštěvou ve svém domě, bytě, sklepě, zahradě či autě. Také mám pocit, že se někteří lidé rozhodli svým chováním vrátit na úroveň doby kamenné včetně toho, že cokoliv co se nachází kolem nich, považují za svoji potencionální kořist, a to bez ohledu na to, komu ten či onen majetek patří.

V důsledku výše popsaného jsme na radnici museli např. do škod odepsat veškeré bronzové pamětní desky protifašistických odbojářů, které postupně zmizely, patrně ve výkupnách kovů.

Výše popsané je jistě důsledkem dlouhodobých změn ve společnosti, kdy u některých občanů došlo ke ztrátě odpovědnosti za své chování, nicméně se nemůžeme zbavit dojmu, že věci neprospělo přemístění policejní služebny mimo území městské části a z toho vyplývající snížení pohybu uniformovaných policistů v naší městské části.

Po té co zanikla možnost návratu policejní služebny PČR zpět na území obce a stalo se zřejmým, že v Židenicích nevznikne revír Městské policie, se zástupci obce rozhodli na tento stav reagovat. Během června se budou po území Židenic pohybovat kontroloři veřejných prostranství. Zřízení této skupiny je pokusný projekt s omezenou dobou trvání, a to na 5 měsíců.

Cílem činnosti kontrolorů není suplovat práci policie, k tomu ani nemají zákonné pravomoci, ale monitorovat celkové dění na veřejném prostoru a neprodleně podávat podněty pro příslušné orgány. Kontroloři si budou všímat nejen toho, jestli se nepřesouvá do sběrny kovů pamětní deska či kanálová mříž, nebo nedochází k narušování nočního klidu, ale i toho zda jsou vysypané odpadkové koše, nevzniká někde černá skládka či není chodník v havarijním stavu. Kontroloři budou přijímat oznámení a žádosti od veřejnosti, a to jak osobně a telefonicky, tak i prostřednictvím e-mailů a webových stránek. Kontakty budou zveřejněny na stránkách www.zidenice.cz a tamtéž se bude veřejnost moci také průběžně informovat o výsledcích činnosti kontrolorů.

Netroufám si předjímat výsledek aktivit této nově zřízené skupiny, hodnotit jestli je to cesta správným směrem, nicméně jednou věcí si jistý jsem, je lepší tento pokus, než nedělat nic a stěžovat si.


Mgr. Aleš Mrázek, místostarosta
Ing. Roman Vašina, starosta