2/5
2014

Ing. Roman Vašina : Pro zlepšení dopravní situace v Židenicích

V návaznosti na můj článek v Židenickém zpravodaji č. 3/2014 jsem obdržel několik žádostí občanů o doplnění údajů o chystaných investičních akcích, týkajících se hlavně krajských komunikací v Židenicích, tzv. velkého městského okruhu. Výstavba cca 35 metrů dlouhého zastávkového zálivu pro autobusy a trolejbusy na ulici Svatoplukova ve směru do Maloměřic za křižovatkou Markéty Kuncové je ve stádiu vydaného územního rozhodnutí, po němž bude následovat stavební řízení. Rozšíření počtu odbočovacích pruhů od Husovic směrem na ulici Rokytovu do Vinohrad, úprava ostrůvků a přechodů pro chodce a světelné signalizace je ve stádiu projektové přípravy pro stavební povolení. Na dvě největší akce, mimoúrovňové křižovatky Tomkovo náměstí a Rokytova, je mezi městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic podepsána smlouva, řešící průběh výstavby. V současné době probíhají výkupy pozemků potřebných pro tuto stavbu a probíhá příprava stavebního řízení.


starosta Ing. Roman Vašina