8/5
2014

Ing. Roman Vašina : Zrušení sběrného střediska


U uzavřeného sběrného střediska odpadu na ulici Nezamyslova se začíná vršit odpad a 13. 4. 2014 zde již podruhé hořelo. Toto středisko se nachází na pozemcích soukromého vlastníka. Město Brno, které má likvidaci odpadu na starost (tato skutečnost vyplývá ze statutu města Brna a městská část Brno – Židenice likviduje pouze černé skládky do rozsahu 5 tun), již dlouhodobě odmítalo platit nájem soukromým osobám a vzhledem ke stále rostoucím nárokům na vybavení těchto sběrných středisek není možné, aby město Brno investovalo prostředky ze svého rozpočtu do staveb na soukromém majetku. Přestože se vedení městské části Brno – Židenice dlouhodobě a tvrdě zasazovalo o zachování sběrného střediska, bylo na základě rozhodnutí Rady a Zastupitelstva města Brna z března 2014 toto sběrné středisko zrušeno. Židenické radnici tak nezbývá než hledat východisko ze vzniklé situace. Věřte, že nás současný stav vůbec netěší, a nechceme, aby se v Židenicích rozmáhaly černé skládky. Máme zájem o adekvátní řešení, které by Vám občanům za zrušené sběrné středisko odpadu zajistilo plnohodnotnou náhradu.


starosta Ing. Roman Vašina