30/1
2014

Ing. Roman Vašina: Na startu


Rok 2014, který začal teprve před pár dny, někteří lidé nazývají supervolebním. Politikům začíná náročné období a pro nás v Židenicích to bude znamenat hned tři důležité volby: do senátu, europarlamentu a na podzim volby komunální. Mým celoživotním krédem je raději pracovat a tvořit než planě tlachat, takže ještě na startu letošního politického klání či zúčtování bych Vám občanům chtěl z titulu své funkce slíbit pracovat v zájmu Vás občanů a v rámci svých možností minimálně tak, jako jsem se o to doposud snažil.
Co chceme ještě letos realizovat nebo alespoň začít řešit? Plánujeme výstavbu a rozšíření parkovacích stání v sídlišti Juliánov, z dotačních prostředků zateplit a rekonstruovat mateřské školky a školy, několik sportovišť u těchto školských objektů a důležitým cílem je i celková obnova lesoparku Bílá hora. To jsou ty větší z plánovaných akcí. Nápady, vůle a chuť z naší strany stále je a tak i Vám občanům přeji hned ze startu úspěšně vynaloženou energii v pracovním i soukromém životě.


Ing. Roman Vašina, starosta