2013

Pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny