3.
říj 2014
Kam s ním?Zrušením sběrného místa na ulici Životského nastal palčivý problém, kam uložit nepotřebné věci z domácnosti. V současnosti máme vytipovány tři lokality k umístění nového sběrného místa na území naší obce a po prověření všech možných překážek,  ...

Chci s Vámi diskutovat ta pravá ODS Vize 2020 Modré Brno